วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง มอบหมายให้ นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามสถานศึกษา “โครงการโรงเรียนคุณธรรม” โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010985913485&epa=SEARCH_BOX