วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์บริการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดย ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 80 ท่าน ซึ่งมี นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานสหกรณ์บริการ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง