วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ Excellent Model School ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด โดยมีคุณเทวินทร์ พิทักษ์ดำรงค์วงศ์ ผู้จัดการสำนักการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อการดำเนินงานอย่างเป็นเลิศ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในโครงการ Excellent Model School รุ่นที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 11 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายอานุภาพ วาสะสิริ นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง และคุณเสมา พูลเวช Senior Facilitator บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง