วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 รองฯอานุภาพ วาสะสิริ รองฯณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ MR. Suqong รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคการไฟฟ้าความเร็วสูงหูหนาน Hunan Technical College of RailwayHigh-speed เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง