วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 รองฯณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดดาว เดือน และจักรวาล ภายใต้โครงการประกวดนักเรียน นักศึกษา ต้นแบบ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010985913485&epa=SEARCH_BOX