วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมเดินขบวนประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ณ บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Written by