วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยเทคนิคระยอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากท่านวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายก อบจ.ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด และว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Written by