วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร พร้อมให้โอวาส เนื่องในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้จบการศึกษา ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีนางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองเป็นผู้กล่าวรายงานครั้งนี้ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

Written by