วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ตัวแทนจาก บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด (BST) เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ โดยมีว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะครู เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Written by