วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดลุ่มมหาชัยชุมพล วัดตรีรัตนาราม วัดปากน้ำ และวัดป่าประดู่ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง