วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ณ ห้องสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010985913485&sk=media_set&set=a.832446990464824&type=3