วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) โดยมีนายทวิน สมบูรณ์ศักดิกุล ผู้จัดการสำนักการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อการดำเนินงานอย่างเป็นเลิศ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในโครงการ Excellent Model School รุ่นที่ 2 จำนวน 18 ทุน ทุนละ 10,000 บาท และทุนการศึกษา “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” จำนวน 6 ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 330,000 บาท ณ โดมอเนกประสงค์