วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายภาวะความเป็นผู้นำด้านความมั่นคงของผู้เรียนอาชีวศึกษา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร อบจ. วิทยาลัยเทคนิคระยอง