วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดตั้งโครงการมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๒ เพื่อประชาชน เปิดสอนทำขนมเค้ก คุกกี้ และแจกให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ร้านอาหารใบชะมวง วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Written by