วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Written by