วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษา นำโดยนายอานุภาพ วาสะสิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ณ โดมเอนกประสงค์ ลานหน้าพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง