วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Written by