วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดย นายอานุภาพ วาสะสิริ นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาเทคนิคระยอง นายบรรเจิด แย้มกลิ่น หัวหน้างานทวิภาคี ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ภายใต้โครงการแสวงหาสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ณ ห้อง Smart Classs Room อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง