วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการโรงแรม ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2563 “ทักษะการผสมเครื่องดื่ม” ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม และได้รับเกียรติจากท่านชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าแข่งขัน โดย วิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ดังกล่าว ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง