วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ท่านสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง มอบจักรยานและตระกร้าปันสุข ท่านปรารถนา พุทธเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษายากจน นางสาวธิดารัตน์ คนหมั่น นักเรียนระดับ ปวช.2 แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โดยมีนายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นายอุทัย ศรีษะนอก หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ร่วมรับมอบ ณ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง