วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันอออก นำโดยนายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยองให้แก่เทศบาลนครระยอง พร้อมร่วมกิจกรรม “BLCP สรรค์สร้าง ปล่อย ปลูก ป่าชายเลน” โดยปล่อยพันธ์สัตว์น้ำบริเวณป่าชายเลย และกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำระยอง