วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีปิดงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง โดยมีนายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้สรุปผลการแข่งขันในครั้งนี้ ณ อาคาร อบจ. วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Written by