วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตร เป็นเด็กดี มีคุณธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และเด็กทั่วไป จากท่านธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Written by