วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. รองฯ ณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้รับมอบหมายจากว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ให้เป็นตัวแทนร่วมประชุมการรายงานผลการรับนักศึกษาโครงการ EEC Model ประจำปีการศึกษา 2562 ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ 1/2562 ณ.ห้องประชุมพุทธโสธร 2 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.

รองฯ ณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้รับมอบหมายจากว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง

ให้เป็นตัวแทนร่วมประชุมการรายงานผลการรับนักศึกษาโครงการ EEC Model ประจำปีการศึกษา 2562 ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ 1/2562

ณ.ห้องประชุมพุทธโสธร 2 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา