วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทน ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ประทีป ผลจันทร์งาม เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต และ นายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา โดยมีนายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กล่าวแสดงความยินดี ณ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง