วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร บริษัทคอนติเนนทอล ไทร์ส ประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมและร่วมประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยมีว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง รองฯณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร พร้อมด้วยคณะครูของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อทำความร่วมมือร่วมโครงการ BOI หลังจากที่ได้ทำความร่วมมือในโครงการ WIL กับบริษัทคอนติเนนทอล ไทร์ส ประเทศไทย จำกัด ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง