วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดย นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเดินขบวน ในการจัดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสืบสานคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์อันเด่นชัดของชุมชนเมืองเก่า “ยมจินดา” สู่นักท่องเที่ยว ณ อำเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Written by