วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พิธีเปิดการฝึกอบรมเพื่อการแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ Automation System Robot ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยท่านชัยมงคล เสนาสุ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา มาเป็นประธานในพิธีเปิด และ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ในครั้งนี้ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

Written by