วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 นายอานุภาพ วาสะสิริรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ในทางวิทยาศาสตร์และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคระยอง