วันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ปวช.ทั้งหมด และระดับ ปวส.ทั้งหมด ในวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีท่าน ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา รวมไปถึงบริษัท Student care (ระบบดูแลผู้เรียน) มาให้ข้อมูลอธิบายการใช้งานและติดตั้งระบบมือถือเพื่อรับแจ้งข่าวสารจากทางวิทยาลัยฯ ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Written by