วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 คณะครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมนอกสถานศึกษา “กิจกรรมเก็บขยะ” เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกการช่วยเหลือชุมชน สังคม ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ณ ชายหาดแหลมเจริญ และหาดพี เอ็ม วาย อำเภอเมือง จังหวัดระยอง