วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ดร. ภูมิพัฒน์ แก้วมูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ซึ่งจัดโดยหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น ณ อาคาร 3 วิทยาลัยเทคนิคระยอง