วิทยาลัยเทคนิคระยองได้รับรางวัลชนะเลิศ เนื่องในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา “อาหารไทย 4.0” ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 ณ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Written by