วิทยาลัยเทคนิคระยอง ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Chem-PCR จากแผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน Covestro Innovation Design Contest 2019 โดยได้รับ​ 2​ รางวัล​ คือ 1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ​ 2​ ได้รับเงินรางวัล​ 30,000​ บาท​ และถ้วยรางวัล 2.รางวัล​ Popular​ Vote​ ได้เงินรางวัล​ 20,000​ บาท​ และถ้วยรางวัล สำหรับ​ “โครงการประกวดออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษา” (Innovation Design Contest – IDC 2019) เป็นการค้นหาสุดยอดนักออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมในหัวข้อ Fun Lesson เพื่อช่วยส่งเสริมด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่มาพร้อมความสนุกสนานในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ หรือพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010985913485&epa=SEARCH_BOX