วิทยาลัยเทคนิคระยอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดย ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยะยอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ภูมิพัฒน์ แก้วมูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร