วิทยาลัยเทคนิคระยอง เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเพิ่มเติม ในสาขาที่ยังไม่เต็ม ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง