อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคระยอง ดำเนินการจัดโครงการ Fix it Center เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และท่าน ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โครงการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2562 ณ สถานีตำรวจ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010985913485&epa=SEARCH_BOX