เปิดรับสมัครแข่งขัน “พจนานุกรม” โดยสามารถสมัครได้ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่งานห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Written by