เปิดรับสมัครแข่งขัน “แต่งคำขวัญห้องสมุด คำขวัญรักการอ่าน” โดยสามารถสมัครได้ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่งานห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Written by