เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเคมีอตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยอง