เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 นายยุทธนา อ่อนส้มกฤษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมงาน #วันทะเลโลก2562 “Word Oceans Day Gender and the Ocean” โดยมีคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทะเล ณ ลานเอนกประสงค์แหลมเจริญ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง