โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานอาหาร Thai Model Set ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์ วท.ระยอง เมื่อ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2019