โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการแข่งขันรอบคัดเลือก การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ระดับ ปวช. และ ปวส. (Automated Guided Vehicle Robot : AGV) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม ท่าน อรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการแข่งขันรอบคัดเลือก การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ระดับ ปวช. และ ปวส. (Automated Guided Vehicle Robot : AGV ประจำปีการศึกษา 2562 โดย นายสำเริง สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้ครู และนักเรียนนักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้อุปกรณ์ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Serviced AGV) และคัดเลือกตัวแทนสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติต่อไป ทั้งนี้ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ให้การสนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่จัดอมรมครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคระยอง