โควต้า ระดับ ปวช. ชำระเงินลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

โปรดอ่าน

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำหรับพิมพ์บัตรลงทะเบียน สำหรับนักเรียน โควต้า ระดับ ปวช. เท่านั้น
ใบลงทะเบียนจะเหมือนกันในทุกสาขาวิชา
ก่อนพิมพ์ใบลงทะเบียน ต้องแน่ใจว่าได้เข้าไปป้อนข้อมูลในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
ถ้ายังไม่ได้ป้อนข้อมูลสามารถเข้าไปป้อนได้ที่ ระบบรับสมัครออนไลน์

เปิดดูแล้วให้พิมพ์ใบลงทะเบียน เขียนรายละเอียดให้เรียบร้อยด้วยปากกา
แล้วนำใบลงทะเบียนไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ชำระได้ทุกสาขา

Written by