โควต้า ระดับ ปวส. ชำระเงินลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563

โปรดอ่าน

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำหรับพิมพ์บัตรลงทะเบียน สำหรับนักศึกษา โควต้า ระดับ ปวส. เท่านั้น
ใบลงทะเบียน ในระดับ ปวส. ในแต่ละสาขาใน แต่ละแผนการเรียน จะไม่เหมือนกัน
ให้ดูใบลงทะเบียนจากลิงค์ที่อยู่หน้าชื่อตนเองเท่านั้น
เอกสารมีหลายแถบชีท ให้เลือกดูตามสาขา ตามแผนการเรียนที่ได้สมัครไว้
ก่อนพิมพ์ใบลงทะเบียน ต้องแน่ใจว่าได้เข้าไปป้อนข้อมูลในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
ถ้ายังไม่ได้ป้อนข้อมูลสามารถเข้าไปป้อนได้ที่ ระบบรับสมัครออนไลน์

เปิดดูแล้วให้พิมพ์ใบลงทะเบียน เขียนรายละเอียดให้เรียบร้อยด้วยปากกา
แล้วนำใบลงทะเบียนไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ชำระได้ทุกสาขา

Written by