ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคระยอง นำโดยว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และปฏิบัติธรรม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Written by