ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. – 11.30 น. วิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมกับ สภากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ โดมอเนกประสงค์ ลานหน้าพระวิษณุกรรม

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010985913485&epa=SEARCH_BOX