👏 ” คนดี วิทยาลัยเทคนิคระยอง ” เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยฯ ขอชื่นชมนางสาวพลอย สร้อยสุวรรน์ นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี เก็บกระเป๋าเงินได้ แล้วนำให้งานประชาสัมพันธ์ประกาศหาเจ้าของ ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกส์ มาติดต่อขอรับกระเป๋าดังกล่าว ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง