ข่าวประชาสัมพันธ์

01/22/2015 - 09:27 ตารางเวรเดือนกุมภาพันธ์ 2558
01/19/2015 - 10:24 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง 7 อัตราและเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา
01/12/2015 - 10:45 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลตามโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษาและโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
01/08/2015 - 15:05 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องน้ำส้วม จำนวน 3 งาน
01/08/2015 - 11:40 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-net ปีการศึกษา 2557 ระดับ ปวช.3 สอบวันเสาร์ที่ 24 ม.ค.2558 และ ปวส.2 สอบวันอาทิตย์ที่ 25 ม.ค. 2558
01/06/2015 - 16:13 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง การรับนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาในระดับ ปวช. นักเรียน ม.6และปวช.3 เข้าศึกษาในระดับ ปวส. เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558
01/06/2015 - 09:27 ประกาศผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อวัสดุฝึก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 71 รายการ โดยวิธีสอบราคา
12/25/2014 - 16:03 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้อง FUEL CELL แผนกช่างยนต์ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2
12/25/2014 - 14:08 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถยนต์เอนกประสงค์เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ประจำปีงบประมาณ 2557
12/25/2014 - 14:05 ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2557

กิจกรรมของวิทยาลัย

Rayong Technical college


  
ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต
 

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์