ข่าวประชาสัมพันธ์

09/29/2016 - 09:19 ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อนช่วงกลางปี ปีการศึกษา 2559
09/28/2016 - 16:09 แจ้งรายชื่อครูเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC "หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม GX Works3" ดังนี้
09/26/2016 - 15:03 ตารางเวรเดือนตุลาคม 2559
09/21/2016 - 14:56 วิธีบันทึกผลวิชากิจกรรม ผ่านระบบ RMS
09/19/2016 - 14:14 ประกาศการเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนช่วงปิดภาคเรียนกลางปี ปีการศึกษา 2559
09/19/2016 - 11:19 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการสารสนเทศฝ่ายวิชาการ (อบรม RMS)
09/15/2016 - 14:06 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ"รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่"ประจำปี 2560
09/13/2016 - 16:04 ขอเชิญส่งครูเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC
08/31/2016 - 08:13 ตารางเวรเดือนกันยายน 2559
08/24/2016 - 10:24 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 5 อัตรา

กิจกรรมของวิทยาลัย

Rayong Technical college


ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

LinkMenu

 
  
ศธ.

สอศ.

ระยอง

 

 

 

  

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์