You are here


ข่าวประชาสัมพันธ์

07/29/2015 - 18:24 ประกาศรับสมัครเยาวชนดีเด่น ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/29/2015 - 17:01 ตารางเวรเดือนสิงหาคม 2558
07/29/2015 - 13:59 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 5 อัตรา
07/29/2015 - 13:56 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา
07/28/2015 - 09:35 กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/23/2015 - 15:47 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก คู่มือสำหรับประชาชน
07/21/2015 - 12:05 นักเรียน-นักศึกษา ที่ลงสมัครแข่งขันเปิดพจนานุกรมไทยให้มารายงานตัว ในวันพุธที่ 22 ก.ค. 58 ณ ห้องสมุด ตามกำหนดการดังนี้
07/20/2015 - 15:17 โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ ครู- ศิษย์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
07/16/2015 - 14:29 ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
07/14/2015 - 10:42 ประกาศประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์(MMA) ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 A เครื่องเชื่อมมิก(MG) ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 A เครื่องเชื่อมทิกระบบอินเวอร์เตอร์(TIG) ขนาดไม่ต่ำกว่า 230 A ฯลฯ

กิจกรรมของวิทยาลัย

Rayong Technical college

   
ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต
 

Calendar

LinkMenu

 
  
ศธ.

สอศ.

ระยอง

 

 

 

  

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์