You are here


ข่าวประชาสัมพันธ์

05/27/2015 - 13:15 ตารางเวรเดือนมิถุนายน 2558
05/27/2015 - 09:24 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 3 อัตรา
05/27/2015 - 09:18 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคาว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
05/26/2015 - 14:16 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 235 รายการ (ครั้งที่2)
05/19/2015 - 13:33 ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคระยองเปิดรับสมัครสมาชิกห้องสมุดตั้งวันนี้- 29 กรกฎาคม2558 ติดต่อที่งานห้องสมุดเวลาทำการตั้งแต่ 08.30น. - 17.00 น.
05/14/2015 - 15:27 คำสั่งที่ 0558/2558 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
05/14/2015 - 10:09 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา
05/14/2015 - 10:04 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 อัตรา
05/07/2015 - 11:05 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงพัฒนาห้องทดสอบโลหะวิทยาครั้งที่ 2 จำนวน 1 งาน
04/30/2015 - 15:10 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 235 รายการ

กิจกรรมของวิทยาลัย

Rayong Technical college

 
  
ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต
 

Calendar

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน กำลังออนไลน์