ข่าวประชาสัมพันธ์

06/24/2016 - 09:24 ตารางเวรเดือนกรกฎาคม 2559
06/23/2016 - 11:41 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู)
06/23/2016 - 09:05 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเอตร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 52 เครื่อง
06/23/2016 - 08:59 ประสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 16 เครื่อง
06/23/2016 - 08:57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการสอนด้วยเทคโนโลยีการประสาน จำนวน 1 ชุด
06/21/2016 - 16:16 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา
06/21/2016 - 08:32 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
06/18/2016 - 15:44 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบพนักงานราชการ ครั้งที่ 2)
06/14/2016 - 16:37 ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
06/13/2016 - 15:22 ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการประสาน ประจำปีงบประมาณ 2559

กิจกรรมของวิทยาลัย

Rayong Technical college


ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

LinkMenu

 
  
ศธ.

สอศ.

ระยอง

 

 

 

  

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์