You are here


ข่าวประชาสัมพันธ์

10/28/2016 - 09:32 ตารางเวรเดือนพฤศจิกายน 2559
10/25/2016 - 13:33 รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
10/25/2016 - 10:23 ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชุดทดลองเซนเซอร์แบบเมนบอร์ดมีจอแสดงผลเซนเซอร์พร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 15 ชนิด จำนวน 1 ชุดและเครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ขนาด 600 kn จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560
10/21/2016 - 08:37 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ ระดับ ปวช.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิิกส์(e-bidding) ดังนี้
10/19/2016 - 12:40 ประกาศขอเชิญชวนร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ครุภัณฑ์ห้องเรียนพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 1 ชุด
10/17/2016 - 10:11 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
10/12/2016 - 09:00 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน 15 อัตรา
10/12/2016 - 08:56 ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมา่ตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
10/11/2016 - 14:10 ค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับ ปวช.1-3 และปวส.1-2
10/06/2016 - 16:10 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ขอเชิญชวนเสนอข้อมูลประกอบการจัดทำ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมา่ตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2560

กิจกรรมของวิทยาลัย

  1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมบริการ Fix it Center ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มุ้งลวด รถยนต์ รถจักรยายยนต์

     และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ (๑๙๙ คัน) บริการย้อมผ้าสีดำ แจกริบบิ้นและสอนการทำริบบิ้นให้กับประชาชน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณสวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

Rayong Technical college


ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

LinkMenu

 
  
ศธ.

สอศ.

ระยอง

 

 

 

  

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์