You are here


ข่าวประชาสัมพันธ์

08/15/2017 - 16:49 ประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดทดลองไฮดรอลิกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
08/10/2017 - 09:06 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จำนวน 7 อัตรา
08/02/2017 - 14:04 ตารางเวรเดือนสิงหาคม2560
07/31/2017 - 18:17 ขอเชิญชวน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาทุกท่านร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคระยอง
07/26/2017 - 16:33 ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
07/25/2017 - 17:09 ประชาพิจารณ์รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า แบบ ดี ซี ไดร์ฟ จำนวน 1 ชุด
07/19/2017 - 17:43 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (E-Bidding)
07/17/2017 - 09:42 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลุกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูอัตราจ้าง(ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
07/13/2017 - 09:23 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งาน อศจ. จำนวน 2 อัตรา
07/12/2017 - 17:02 เผยแพร่ร่างประกาศ ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ โครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2

กิจกรรมของวิทยาลัย

  1. พิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2559-2560 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

     แก่คณะกรรมการและตัวแทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2560 และหลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนการจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงและผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี และท่านว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

Rayong Technical college


 ศูนย์กำลังคน (V-COP)
ใบสมัครV-Cop สถานประกอบการ
ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์(Vision)
พันธกิจ
Logo วท.ระยอง
 ปรัชญาวิทยาลัย
เอกลักษณ์วิทยาลัย
อัตลักษณ์
ประวัติวิทยาลัย
แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
พรบ.กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
แนะนำการเบิกประกันอุบัติเหตุ
แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์)
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
แผนกวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม)
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า)
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
แผนกวิชาการก่อสร้าง (ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม
แผนกวิชาปิโตรเคมี
แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
การท่องเที่ยว
การโรงแรมและบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การวิชาชีพในอนาคต

Calendar

LinkMenu

 
  
ศธ.

สอศ.

ระยอง

 

 

 

  

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์