News:

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคระยอง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

กิจกรรม

“ตู้ปันสุข” วิทยาลัยเทคนิคระยอง วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหาร นำโดย ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแบ่งปันน้ำใจ นำตู้กับข้าวเก่าที่ไม่ได้ใช้งานมาทำเป็น “ตู้ปันสุข สู้ภัยโควิด-19” ภายในตู้มีสิ่งของเครื่องใช้ เช่น น้ำดื่ม ข้าวสาร ปลากระป๋อง มาม่า และขนมสำหรับเด็กๆ ที่มีผู้ใจบุญร่วมบริจาคจำนวนมากมาใส่ไว้เต็มตู้ เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนมาเปิดหยิบของในตู้ไปใช้กินและใช้ในครอบครัวได้เลย ทั้งนี้วิทยาลัยขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดระยองมาร่วมแบ่งปันน้ำใจ และมารับอาหารไปทานได้นะคะ โดย ตู้ปันสุข จะตั้งอยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้าวิทยาลัย

https://www.facebook...

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง เข้าร่วมรับมอบเครื่องปั้มลม จากบริษัทธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำกัด และยังได้รับการฝึกอบรมสาธิตการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องปั้มลมและเครื่องมือลม โดยวิทยาการ นายรชณัฐ สงวนวนชาติ ตำแหน่ง sales & marketing director นายณัฐพล สะธรรมกิจ ตำแหน่ง Engineering & Business Development managey ที่มาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเครื่องกล(ช่างยนต์) โดยมีครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 6 สถานศึกษา ดังนีี้ วิทยาลัยเทคนิคระยอง, วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย, วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด, วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง, วิทยาลัยการอาชีพแกลง และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

https://www.facebook...

ข่าว

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพไม่ใช้งานราชการ ประจำปี 2562

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์)

ประกาศ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่เวรยามของ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และคนงาน ตั้่งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพไม่ใช้งานในราชการ ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์)

บัตรลงทะเบียนรอบล่าช้า วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2563

>> บ...

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) รอบ 2

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)